×
Franiszek Szczepaniec
PL

Urodzony 28 listopada 1998 roku w Myślenicach. W latach 2014 - 2018 uczęszczał do liceum plastycznego im. Antoniego Kenara w Zakopanem, które ukończył z wyróżnieniem. W 2018 roku rozpoczął studia na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na wydziale Rzeźby, gdzie w 2023 roku uzyskał dyplom w pracowni prof. Romana Pietrzaka. Interesuje go przede wszystkim klasyczna rzeźba figuratywna. W swojej twórczości odnosi się do spotkania człowieka z naturą. Myśl o relacji jaką tworzymy z otaczającym nas światem i jego pięknem towarzyszy mu podczas procesu powstawania większości prac. Temat ten jest dla niego bardzo ważny, ponieważ więź jaką tworzymy z przyrodą kształtuje nasz świat. Każda praca, w której odnosi się do tego zagadnienia jest dla artysty podróżą do rodzinnych stron i przywodzi mi na myśl bardzo pozytywne obrazy, z którymi jest mocno związany.

ENG

Born on November 28, 1998, in Myślenice. From 2014 to 2018, he attended the Antoni Kenar High School of Fine Arts in Zakopane, which he graduated with distinction. In 2018, he began studies at the Academy of Fine Arts in Warsaw in the Department of Sculpture, where he obtained a diploma in the studio of Prof. Roman Pietrzak in 2023. He is primarily interested in classical figurative sculpture. In his work, he refers to the encounter of humans with nature. The thought of the relationship we create with the world around us and its beauty accompanies him during the process of creating most of his works. This theme is very important to him because the bond we create with nature shapes our world. Each work in which he refers to this issue is for the artist a journey to his native places and brings to mind very positive images with which he is strongly connected.

Brak dostępnych produktów

Już wkrótce! W tym miejscu zostanie wyświetlonych więcej produktów w miarę ich dodawania.

close Wózek sklepowy