×
Wiktor Kopacz
PL

Urodzony w 1970 r. Wiktor Kopacz to pochodzący z Białorusi artysta o polskich korzeniach. Jest absolwentem mińskiej Akademii Sztuk Pięknych, obecnie mieszka i tworzy w Warszawie. Kopacz jest rzeźbiarzem cenionym na całym świecie. Jego dzieła znajdują się między innymi w zbiorach Muzeum Współczesnych Sztuk Pięknych na Białorusi, Narodowym Muzeum Sztuki prowincji Shanxi w Chinach i w Hualien County Stone Sculptural Museum w Hualien na Tajwanie. Ponadto wielkoformatowe prace artysty znajdują się w 30 krajach świata, np. w Argentynie, Francji, Kanadzie, Belgii, Armenii, Izraelu, Chinach.
 

Wiktor Kopacz – jaka jest jego sztuka?

Kopacz jest rzeźbiarzem tworzącym w nurcie sztuki współczesnej. W jego pracach istotna jest kreatywność i myśl artystyczna. Kompozycje, jakie buduje, mają cechy abstrakcji, która pozwala twórcy na poszukiwanie ciekawych i oryginalnych form. Rzeźby Kopacza tematyką nawiązują do materii organicznych oraz człowieka i jego miejsca we wszechświecie. Artysta stara się w swoich dziełach oddać emocje i relacje międzyludzkie oraz opowiedzieć o własnych przemyśleniach dotyczących egzystencji.

Ważną częścią sztuki rzeźbiarza jest porzucenie barier jakie narzuca klasyczna sztuka przedstawiająca. Tworzenie konceptualne i minimalistyczne otwiera przed artystą szereg możliwości w pracy przestrzennej. Rzeźby Kopacza zawierają w sobie znaczenie symboliczne. Artysta poprzez sztukę prowadzi filozoficzny dialog z odbiorcą – jego dzieła mają na celu skłaniać do refleksji i stawiania pytań.

Charakterystyka rzeźb artysty

U podstaw kompozycji Kopacza leżą proste figury geometryczne, które są punktem wyjścia do konstruowania bardziej skomplikowanych układów. Rzeźbiarz w niektórych pracach bezpośrednio odwołuje się do powstałej w XX w. koncepcji suprematyzmu, którego założeniem było uwolnienie od przedmiotowości sztuki na rzecz powrotu do harmonii form.

Wiktor Kopacz tworzy w różnych materiałach. W jego portfolio znajdują się rzeźby m.in. z brązu patynowanego, aluminium, czy drewna. Niekiedy artysta łączy ze sobą te techniki aby uzyskać pożądany efekt lub korzysta z nietypowych kruszców, takich jak skała muszlowa, używanej jako podstawa dla rzeźby. Szerokie spektrum tworzyw wynika z wielopoziomowości sztuki rzeźbiarza, którego wyobraźnia zdaje się nie mieć granic.

ENG

Born in 1970, Wiktor Kopacz is an artist of Belarusian origin with Polish roots. He is a graduate of the Minsk Academy of Fine Arts and currently lives and works in Warsaw. Kopacz is a sculptor esteemed worldwide. His works are found in collections such as the Museum of Contemporary Fine Arts in Belarus, the National Art Museum of Shanxi Province in China, and the Hualien County Stone Sculptural Museum in Hualien, Taiwan. Additionally, the artist's large-scale works are located in 30 countries around the world, including Argentina, France, Canada, Belgium, Armenia, Israel, and China.

Wiktor Kopacz – what is his art like?


Kopacz is a sculptor who creates within the contemporary art movement. Creativity and artistic thought are essential in his works. The compositions he builds have features of abstraction, allowing the artist to search for interesting and original forms. Kopacz's sculptures thematically relate to organic matter as well as humans and their place in the universe. The artist tries to convey emotions and interpersonal relationships in his works and tell about his own thoughts on existence.


An important part of the sculptor's art is abandoning the barriers imposed by classical representational art. Conceptual and minimalist creation opens up a range of possibilities for the artist in spatial work. Kopacz's sculptures contain symbolic meaning. Through art, the artist conducts a philosophical dialogue with the viewer – his works aim to provoke reflection and pose questions.

Characteristics of the artist's sculptures

At the base of Kopacz's compositions lie simple geometric figures, which are the starting point for constructing more complicated arrangements. In some works, the sculptor directly refers to the concept of suprematism that emerged in the 20th century, which aimed to liberate art from objectivity in favor of returning to harmony of forms.

Wiktor Kopacz creates in various materials. His portfolio includes sculptures made of patinated bronze, aluminum, or wood. Sometimes the artist combines these techniques to achieve the desired effect or uses unusual ores such as shell rock, used as a base for sculpture. The wide spectrum of materials results from the multi-level nature of the sculptor's art, whose imagination seems to have no limits.

Istnieje 9 produktów.

Sortuj wg:
Wyświetlanie 1-9 z 9 elementów

Wiktor Kopacz
Kategoria
Rzeźba
Podkategoria
brąz
Materiał / Technika
brąz patynowany
Wysokość (cm)
36
Szerokość (cm)
86
Głębokość (cm)
32
Rok
2020
Temat
Abstrakcja
Ludzie

Rzeźba Wiktora Kopacza Reclining 1/8

Reclining 1/8 jest rzeźbą wykonaną z patynowanego brązu. Praca pochodzi z 2020 roku i mierzy 36 cm wysokości, 86 cm szerokości oraz 32 cm głębokości. Jej autorem jest Wiktor Kopacz – współczesny rzeźbiarz, absolwent mińskiej Akademii Sztuk...

Zapytaj o cenę dzieła

Reclining 1/8

Reclining 1/8


Rzeźba Wiktora Kopacza Reclining 1/8 Reclining 1/8 jest rzeźbą wykonaną z patynowanego brązu. Praca pochodzi z 2020 roku i mierzy 36 cm wysokości, 86 cm szerokości oraz 32 cm głębokości. Jej autorem jest Wiktor Kopacz – współczesny rzeźbiarz, absolwent mińskiej Akademii Sztuk...

Prosimy wypełnić poniższe pola, skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.

*

* Pola wymagane

Anuluj lub  

Wiktor Kopacz
Kategoria
Rzeźba
Podkategoria
brąz
Materiał / Technika
brąz patynowany
kamień
Wysokość (cm)
61
Szerokość (cm)
37
Głębokość (cm)
45
Rok
2021
Temat
Akt
Ludzie

Rzeźba Wiktora Kopacza Spring Awakening 1/8

Spring Awakening 1/8 jest rzeźbą wykonaną z brązu patynowanego i kamienia. Praca pochodzi z 2021 roku i mierzy 61 cm wysokości, 37 cm szerokości i 45 cm głębokości. Autorem pracy jest Wiktor Kopacz – współczesny rzeźbiarz pochodzący z...

Zapytaj o cenę dzieła

Spring awakening 1/8

Spring awakening 1/8


Rzeźba Wiktora Kopacza Spring Awakening 1/8 Spring Awakening 1/8 jest rzeźbą wykonaną z brązu patynowanego i kamienia. Praca pochodzi z 2021 roku i mierzy 61 cm wysokości, 37 cm szerokości i 45 cm głębokości. Autorem pracy jest Wiktor Kopacz – współczesny rzeźbiarz pochodzący z...

Prosimy wypełnić poniższe pola, skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.

*

* Pola wymagane

Anuluj lub  

Wiktor Kopacz
Kategoria
Rzeźba
Podkategoria
inne
Materiał / Technika
aluminium
kamień
Wysokość (cm)
65
Szerokość (cm)
62.5
Głębokość (cm)
30
Rok
2014
Temat
Abstrakcja
Ludzie
Religia

Rzeźba Wiktora Kopacza Trinity 1/8

Trinity 1/8 jest pełnoplastyczną rzeźbą wykonaną z aluminium w 2014 roku. Praca mierzy 65 cm wysokości, 62.5 cm szerokości oraz 30 cm głębokości. Wiktor Kopacz jest współczesnym polskim rzeźbiarzem, absolwentem mińskiej Akademii Sztuk Pięknych....

Zapytaj o cenę dzieła

Trinity 1/8

Trinity 1/8


Rzeźba Wiktora Kopacza Trinity 1/8 Trinity 1/8 jest pełnoplastyczną rzeźbą wykonaną z aluminium w 2014 roku. Praca mierzy 65 cm wysokości, 62.5 cm szerokości oraz 30 cm głębokości. Wiktor Kopacz jest współczesnym polskim rzeźbiarzem, absolwentem mińskiej Akademii Sztuk Pięknych....

Prosimy wypełnić poniższe pola, skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.

*

* Pola wymagane

Anuluj lub  

Wiktor Kopacz
Kategoria
Rzeźba
Podkategoria
brąz
Materiał / Technika
brąz patynowany
drewno
Wysokość (cm)
24
Szerokość (cm)
43
Głębokość (cm)
16.8
Rok
1999
Temat
Abstrakcja
Ludzie

Zapytaj o cenę dzieła

Reclining 1/1

Reclining 1/1


Prosimy wypełnić poniższe pola, skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.

*

* Pola wymagane

Anuluj lub  

Wiktor Kopacz
Kategoria
Rzeźba
Podkategoria
inne
Materiał / Technika
aluminium
kamień
Wysokość (cm)
47
Szerokość (cm)
40
Głębokość (cm)
12.8
Rok
2014
Temat
Animalistyka
Przyroda

Rzeźba Wiktora Kopacza Path 1/2

Path 1/2 jest rzeźbą wykonaną z aluminium. Praca pochodzi z 2014 roku i mierzy 47 cm wysokości, 40 cm szerokości oraz 12.8 cm głębokości. Wiktor Kopacz jest współczesnym rzeźbiarzem, którego prace są pomostem pomiędzy abstrakcyjną formą a...

Zapytaj o cenę dzieła

Path 1/2

Path 1/2


Rzeźba Wiktora Kopacza Path 1/2 Path 1/2 jest rzeźbą wykonaną z aluminium. Praca pochodzi z 2014 roku i mierzy 47 cm wysokości, 40 cm szerokości oraz 12.8 cm głębokości. Wiktor Kopacz jest współczesnym rzeźbiarzem, którego prace są pomostem pomiędzy abstrakcyjną formą a...

Prosimy wypełnić poniższe pola, skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.

*

* Pola wymagane

Anuluj lub  

Wiktor Kopacz
Kategoria
Rzeźba
Podkategoria
brąz
Materiał / Technika
brąz patynowany
kamień
Wysokość (cm)
25.5
Szerokość (cm)
23.9
Głębokość (cm)
18.8
Rok
2012
Temat
Abstrakcja
Ludzie

Zapytaj o cenę dzieła

Dream 1/8

Dream 1/8


Prosimy wypełnić poniższe pola, skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.

*

* Pola wymagane

Anuluj lub  

Wiktor Kopacz
Kategoria
Rzeźba
Podkategoria
brąz
Materiał / Technika
brąz patynowany
drewno
Wysokość (cm)
30
Szerokość (cm)
22
Głębokość (cm)
24
Rok
2011
Temat
Abstrakcja
Ludzie

Zapytaj o cenę dzieła

The Bonds of Passion 4/8

The Bonds of Passion 4/8


Prosimy wypełnić poniższe pola, skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.

*

* Pola wymagane

Anuluj lub  

Wiktor Kopacz
Kategoria
Rzeźba
Podkategoria
brąz
Materiał / Technika
brąz patynowany
kamień
Wysokość (cm)
24
Szerokość (cm)
23
Głębokość (cm)
11.5
Rok
2012
Temat
Animalistyka

Zapytaj o cenę dzieła

Ślimak 1/1

Ślimak 1/1


Prosimy wypełnić poniższe pola, skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.

*

* Pola wymagane

Anuluj lub  

Wiktor Kopacz
Kategoria
Rzeźba
Podkategoria
brąz
Materiał / Technika
brąz patynowany
kamień
Wysokość (cm)
26.2
Szerokość (cm)
19.2
Głębokość (cm)
11
Rok
2011
Temat
Animalistyka

Zapytaj o cenę dzieła

Ślimak z wieżą 1/8

Ślimak z wieżą 1/8


Prosimy wypełnić poniższe pola, skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.

*

* Pola wymagane

Anuluj lub  

close Wózek sklepowy