×
Mariusz Dydo

PL

Urodził się w 1979 r. w Tarnowie. W 1999 r. ukończył PLSP im. Artura Grottgera w rodzinnym mieście, specjalizacja z meblarstwa artystycznego. Edukację z zakresu sztuk plastycznych kontynuował na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, gdzie obronił dyplom na Wydziale Rzeźby w pracowni Jerzego Nowakowskiego. W 2007 r. Dydo założył własną pracownię, gdzie realizuje wiele projektów autorskich, oraz zlecenia klientów. Jednym z większych projektów rzeźbiarza były tworzone wspólnie ze Zbigniewem Blajerskim pełnopostaciowe figury do Ołtarza Ojczyzny w Kościele Świętego Krzyża w Warszawie. W swojej karierze artysta osiągnął wiele sukcesów m.in. pierwszą nagrodę w konkursie Rozdroża Wolności (2015 r.) za projekt instalacji artystycznej „Ułóż sobie WOLNOŚĆ".
Tematyka dzieł artysty zakrawa o różne motywy popkultury, a nawet sztuki archaicznej, jednak najczęściej są to wizerunki zwierząt i postaci. Do najbardziej rozpoznawalnych cyklów należą m.i. „Żubry" i „Lady Venus". Świat fauny ma duże znaczenie dla artysty, który odnalazł w zwierzętach obszerne źródło inspiracji.
Artysta bawi się z odbiorcą stosując zaskakujące połączenie motywów. Każda praca rzeźbiarza charakteryzuje się intensywną kolorystyką i dekoracyjnymi wzorami, w których od czasu do czasu kryje się manifest poglądów społecznych artysty. Sztuka Mariusza Dydo jest lekka w formie i przekazie, czym zdobywa serca licznego grona odbiorców.

ENG

He was born in 1979 in Tarnów. In 1999, he graduated from the Artur Grottger State Secondary School of Fine Arts in his hometown, specializing in artistic furniture. He continued his education in the field of visual arts at the Jan Matejko Academy of Fine Arts in Krakow, where he defended his diploma in the Sculpture Department under Jerzy Nowakowski. In 2007, Dydo established his own studio, where he works on numerous original projects and client commissions. One of the sculptor's significant undertakings was collaborating with Zbigniew Blajerski to create full-figure sculptures for the Altar of the Homeland at the Holy Cross Church in Warsaw. Throughout his career, the artist has achieved many successes, including winning the first prize in the Rozdroża Wolności (Crossroads of Freedom) (2015) competition for his project "Ułóż sobie WOLNOŚĆ (Freedom - Make Yourself Free)". The themes of the artist's works touch on various motifs from pop culture and even ancient art, but most frequently, they feature depictions of animals and figures. Among his most recognizable series are "Bison" and "Lady Venus." The world of fauna holds great significance for the artist, who finds extensive inspiration in animals.
Dydo engages with the audience by employing surprising combinations of motifs. Each of the sculptor's works is characterized by vibrant colors and decorative patterns, occasionally concealing the artist's social views. Mariusz Dydo's art is light in form and message, capturing the hearts of a diverse audience.

Brak dostępnych produktów

Już wkrótce! W tym miejscu zostanie wyświetlonych więcej produktów w miarę ich dodawania.

close Wózek sklepowy