×
Krzysztof Renes
Urodził się w 1984 roku w Warszawie. Ukończył Wydział Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz socjologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Autor nagrody Europejskiego Forum Nowych Idei dla Lecha Wałęsy (2013) oraz tablicy Krzysztofa Klenczona w amfiteatrze w Pułtusku (2015). Wyróżniony w Międzynarodowym Konkursie Sportu i Sztuki za rzeźbę Cyklista (2012) oraz w zestawieniu Future Now - stu najciekawszych współczesnych artystów wg Aesthetica Art Prize (2016). Pomysłodawca i organizator projektu akademickiego Granice Rzeźby (2012) oraz współtwórca festiwalu nauki i sztuki Perseidalia (2013). Artysta należy do trzeciego pokolenia rodziny rzemieślników tworzących w metalu. Realizuje i rozwija własne techniki. Korzysta z rozwiązań nowoczesnego przemysłu, konfrontując go z tradycyjnym językiem rzeźby. Jego prace zawsze są formą dualizmu, działania na pograniczu figury i abstrakcji, tradycji i nowoczesności, kultury i natury.

Brak dostępnych produktów

Już wkrótce! W tym miejscu zostanie wyświetlonych więcej produktów w miarę ich dodawania.

close Wózek sklepowy