×
Andrzej Szczepaniec
PL

Urodzony w 1964 roku w Lubieniu. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Zakopanem. W latach 1984-1990 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie uzyskał dyplom w pracowni prof. Stanisława Słoniny. W roku 1991 w Konkursie Dyplomów im. Zdzisława Czermańskiego otrzymał dyplom honorowy za najlepszą pracę dyplomową w Akademii Sztuk Pięknych. Po studiach wrócił do rodzinnego Tenczyna, tu wybudował dom i pracownię, gdzie zajął się swoją zawodową pasją, którą jest rzeźba.
Wykonuje prace w brązie i drewnie o tematyce religijnej, muzycznej oraz rzeźby związane z szeroko pojętą naturą. Miał wystawy swoich prac w Holandii, Hamburgu i Kopenhadze. Swoje prace wystawia w galeriach wielu miast Polski: Kraków, Warszawa, Gdańsk, Zakopane. Jest także autorem kilku pomników w Polsce.

ENG

Born in 1964 in Lubień, he graduated from the State High School of Fine Arts in Zakopane. From 1984 to 1990, he studied at the Academy of Fine Arts in Warsaw, where he obtained a diploma in the studio of Prof. Stanisław Słonina. In 1991, he received an honorary diploma for the best diploma work at the Academy of Fine Arts in the Zdzisław Czermański Diploma Competition. After his studies, he returned to his hometown of Tenczyn, where he built a house and studio and devoted himself to his professional passion, which is sculpture.
He creates works in bronze and wood with religious and musical themes, as well as sculptures related to nature broadly defined. He had his own exhibitions of his work in the Netherlands, Hamburg, and Copenhagen. His works are exhibited in galleries in many Polish cities: Kraków, Warsaw, Gdańsk, Zakopane. He is also the author of several monuments in Poland.

Brak dostępnych produktów

Już wkrótce! W tym miejscu zostanie wyświetlonych więcej produktów w miarę ich dodawania.

close Wózek sklepowy