×
Wojciech Pondel
PL

Urodzony w 1973 r. Od ponad 20 lat zajmuje się twórczością rzeźbiarską. Swoją pasję rozwijał między innymi na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W twórczości poszukuje syntezy tego, co go zachwyca i inspiruje. Statyka i dynamika uchwycone w rzeźbie tworzą niepowtarzalny nastrój chwili, zatrzymany w formie i kształcie, za którymi kryje się fascynujący świat cielesności, emocji i uczuć. Nieustająca praca twórcza dostarcza mu ciągłego rozwoju, ciągłej inspiracji do odkrywania mojego świata formy, kształtów oraz rzeźby. Dzięki temu może spełniać się twórczo i artystycznie.

Realizacje w przestrzeni publicznej:
-pomnik W. Biegańskiego, Częstochowa 2008
-pomnik M. Perepeczki, Częstochowa 2014
-pomnik Jana Pawła ll, Buglose-Francja 2017
-pomnik In memoriam, Mond de Marsan-Francja

Wystawy:

- Congres d'Art FIDEM 2002, Paris,
- Congres FIDEM XIX 2004 Seixal, Portugalia,
-  Art FIDEM 2007 Corlado Springs USA,
- International Sculpture Festiwal Art Space Line 2020, Czechy,
- Ikona w malarstwie i rzeźbie, Kamieniołom im.Jana Pawła ll, Kraków, 2020,
-,,Rzeźba" wystawa indywidualna, Muzeum w Praszce, 2022,
- Salon Wiosenny, Galeria Sztuki współczesnej, Opole, 2020,
-,,Nie tylko taniec" wystawa indywidualna BWA, Nowy Targ, 2022,
-,,Dwugłos" Muzeum Diecezjalne, Opole, 2023.

ENG

Born in 1973, he has been engaged in sculptural creation for over 20 years. He developed his passion, among others, at the Academy of Fine Arts in Krakow. In his work, he seeks a synthesis of what delights and inspires him. The statics and dynamics captured in sculpture create a unique mood of the moment, frozen in form and shape, behind which lies a fascinating world of corporeality, emotions, and feelings. Continuous creative work provides him with constant development, continuous inspiration to discover his world of form, shapes, and sculpture. Thanks to this, he can fulfill himself creatively and artistically.

Public space implementations:
- Monument to W. Biegański, Częstochowa 2008
- Monument to M. Perepeczko, Częstochowa 2014
- Monument to John Paul II, Buglose-France 2017
- Monument In memoriam, Mont-de-Marsan-France

Brak dostępnych produktów

Już wkrótce! W tym miejscu zostanie wyświetlonych więcej produktów w miarę ich dodawania.

close Wózek sklepowy