×
Michał Matysiak
PL

Urodzony w 1988 r. w Brzezinach. Rzeźbiarz, malarz, grafik 3D, architekt, designer.
W 2014 roku ukończył kierunek Architektura i Urbanistyka na Politechnice Łódzkiej. W 2016 roku obronił dyplom na ASP w Łodzi w pracowni malarstwa prof. Piotra Stachlewskiego, aneks w pracowni rzeźby dr hab. Janusza Czumaczenki. Od 2015 roku jest pracownikiem Instytutu Rzeźby ASP w Łodzi, gdzie zajmuje się m.in. rzeźbą wirtualną i w metalu. W 2022 roku przystąpił do obrony dysertacji doktorskiej pt: „Techniki wirtualne w rzeźbiarskim procesie twórczym na przykładzie cyklu prac rzeźbiarskich Figura Serpentinata".
W swoich pracach nieustannie łączy doświadczenia z pola architektury, rzeźby i wirtualności. Kreowanie, kształtowanie przestrzeni i jej wpływ na otoczenie w percepcji odbiorcy poruszającego się w czasie i przestrzeni są dla artysty nieustającym źródłem inspiracji. Stale stara się odnajdywać wzory w czasie, przestrzeni i skali, reżyserując linearną transformację swoich rzeźb i tym samym doznania odbiorcy. Agresywne, dynamiczne formy jego rzeźb wynikają z charakteru twórczego ale też z fascynacji architekturą dekonstruktywistów.

2012 – 2016 – udział w corocznym Festiwalu Sztuki w Dusznikach Zdroju – WPA,
2014 – 2017 – ekspozycje instalacji przestrzennych podczas kolejnych edycji Light Move Festiwalu w Łodzi, m.in.; „Ważki", „Kot";
2016 – udział w projekcie Urban Jewelry – Miejska Biżuteria.
2016 – udział w Sympozjum Rzeźby OPWA organizowane przez Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku – realizacja rzeźby „Obelisk"
2017 – ekspozycja w przestrzeni publicznej rzeźby „Figura Serpentinata" na terenie Campusu Politechniki Łódzkiej;
2018 – udział w festiwalu sztuki Hultaj Festiwal w Gorzanowie z performancem „Rzeźba Live";
2018 – ekspozycja w przestrzeni publicznej rzeźby „Serpentinata III" na terenie pałacu w Gorzanowie;
2018 – udział w plenerze rzeźbiarskim i wystawie „Osnowa OdNova" w Konstantynowie Łódzkim;
2019 – udział w wystawie „Rzeźba" w siedzibie Alliance Francaise w Manufakturze.
2019 – udział w wystawie „Konfiguracje" w Małej Zbrojowni w ASP w Gdańsku;
2020 – ekspozycja w przestrzeni publicznej rzeźby Dyrygent – przy ulicy Jaracza w Łodzi;
2021 – ekspozycja w przestrzeni publicznej rzeźby „Entrance" przy ulicy Przemysłowej w Łodzi;
2022 – ekspozycja w przestrzeni publicznej rzeźby „Skrzypek" przy ulicy Jaracza w Łodzi;
2022 – wystawa indywidualna w galerii „TA3" w Warszawie.
2023 – wystawa zbiorowa „Abstrakcje" w Galerii Stalowa w Warszawie.
2023 – wystawa indywidualna w siedzibie Fundacji Lux ProMonumentis w Łodzi;
2023 – ekspozycja w przestrzeni publicznej rzeźby „Baletnica" w Łodzi, będącej zamknięciem cyklu „łódzki tryptyk symfoniczny";
2023 – udział w międzynarodowym Sympozjum Rzeźbiarskim w CRP w Orońsku, odsłonięcie rzeźby „Poczwarka" na terenie parku.
2024 – wystawa zbiorowa „Konfrontacje", ASP Łódź;
2024 – wystawa indywidualna „Wzory", CPK Pragi Południe, Warszawa;
2024 – wystawa indywidualna, „Figura Serpentinata", galeria WL4, Gdańsk

ENG

Born in 1988 in Brzeziny. Sculptor, painter, 3D graphic designer, architect, designer.
In 2014, he graduated in Architecture and Urban Planning from the Łódź University of Technology. In 2016, he obtained his diploma at the Academy of Fine Arts in Łódź in the painting studio of Prof. Piotr Stachlewski, with an annex in the sculpture studio of PhD. Janusz Czumaczenko. Since 2015, he has been an employee of the Institute of Sculpture at the Academy of Fine Arts in Łódź, where he deals with virtual sculpture and metal sculpture. In 2022, he proceeded to defend his doctoral dissertation titled: "Virtual techniques in the sculptural creative process on the example of the sculptural work series Figura Serpentinata."

In his works, he continuously combines experiences from the fields of architecture, sculpture, and virtuality. Creating, shaping space and its impact on the environment in the perception of a viewer moving through time and space is an unceasing source of inspiration for the artist. He constantly tries to find patterns in time, space, and scale, directing a linear transformation of his sculptures and thus the experience of the viewer. The aggressive, dynamic forms of his sculptures result from his creative nature but also from a fascination with deconstructivist architecture.

Brak dostępnych produktów

Już wkrótce! W tym miejscu zostanie wyświetlonych więcej produktów w miarę ich dodawania.

close Wózek sklepowy