×
Martyna Stążkiewicz
PL

Pseudonim artystyczny: Tina Ribbon. Międzynarodowa artystka rzeźbiarka urodzona w 1994 r. W 2014 roku obroniła dyplom plastyka dekoratora w szkole artystycznej ROE we Wrocławiu.
Zdobywała doświadczenie zawodowe nie tylko w projektach i wystawach na terenie Polski, ale również poza jej granicami: między innymi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w Dubaju, gdzie dwa lata pracowała z formami przestrzennymi. Doskonaliła również swoje umiejętności rzeźbiarskie podczas czteroletniej współpracy w atelier rzeźby Davida Černého w Pradze w Czechach. Uczestniczyła również w niezależnych projektach artystycznych podczas swoich podróży po południowo-wschodniej Azji czy Europie.
Jej prace cechują się minimalistycznym stylem, kolistymi elementami i eksperymentalnym podejściem. Inspiruje się rozwojem psychologicznym, relacjami, wpływem myśli na rzeczywistość oraz przeszłości, która kształtuje jednostkę.

ENG

The international sculptor artist, born in 1994, defended her diploma of plastic decorator at the ROE art school in Wrocław in 2014. She gained professional experience not only in projects and exhibitions in Poland but also abroad: among others in the United Arab Emirates in Dubai, where she worked with spatial forms for two years. She also perfected her sculpting skills during a four-year collaboration in the sculpture studio of David Černý in Prague, Czech Republic. She also participated in independent artistic projects during her travels through Southeast Asia and Europe.
Her works are characterized by a minimalist style, circular elements, and an experimental approach. She is inspired by psychological development, relationships, the influence of thought on reality, and the past that shapes the individual.

Brak dostępnych produktów

Już wkrótce! W tym miejscu zostanie wyświetlonych więcej produktów w miarę ich dodawania.

close Wózek sklepowy