×
Małgorzata Kot
PL

Studiowała na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, uzyskując dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Stefana Borzęckiego. W latach 1991-98 była asystentką w pracowni prof. Bronisława Chromego na krakowskiej ASP. Zajmuje się rzeźbą, rysunkiem, a od 2014 ceramiką tworząc pod logiem marki Mariusz Dydo. Jest autorką ponad 200 medali, kilkudziesięciu statuetek dla instytucji publicznych i osób prywatnych.

Najważniejsze wystawy :
- „TY iJa ''(grafika, fotografia, ceramika, obraz), MARKA Concept Store & Galeria,
Kraków 2015
– „Zimowy Salon Malarstwa i Rzeźby ZPAP", Galeria CENTRUM, Kraków, 2015
– „Kamuflaż" , Galeria Sztuki Grodzka, Kraków, 2019
– „Ceramika – Dydo, Kot, Niewdana", Pragaleria, Teatr 6. piętro, Warszawa, 2019
- „ Medale medyczne – artefakty kultury'', Sala wystawowa Archiwum Nauki PAN i PAU
Kraków 2023

ENG

She studied at the Faculty of Sculpture at the Academy of Fine Arts in Krakow, earning her diploma with honors in the studio of Professor Stefan Borzęcki. Between 1991 and 1998, she worked as an assistant in the studio of Professor Bronisław Chromy at the Krakow Academy of Fine Arts. Her artistic pursuits include sculpture, drawing, and, since 2014, ceramics under the brand logo of Mariusz Dydo. She has created over 200 medals and numerous statuettes for public institutions and private individuals.

Brak dostępnych produktów

Już wkrótce! W tym miejscu zostanie wyświetlonych więcej produktów w miarę ich dodawania.

close Wózek sklepowy