Privacy policy

Klauzula informacyjna RODO dotycząca użytkowników serwisu ToTuArt.com

 

 1. Drogi Użytkowniku, Administratorem Twoich danych osobowych jest ToTuart MAREK DUCHNOWSKI z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Kiszewska 10. Możesz skontaktować się            z Administratorem oraz Inspektorem Ochrony Danych Osobowych powołanym przez Administratora, pisząc na adres siedziby firmy ToTuart MAREK DUCHNOWSKI z siedzibą   w Gdańsku, przy ul. Kiszewska 10 oraz za pośrednictwem e-mail: biuro@totuart.com
 2. Twoje dane przetwarzane są w celu kontaktu handlowego, a także informacji o aktywności Użytkownika w Serwisie przy wykorzystaniu plików cookies. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z 6 listopada 2008r o oprawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 3. Twoje dane przetwarzane są w celu wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na przepisów prawa.
 4. Administrator nie zamierza pokazywać Twoich danych do państwa trzeciego świata ani organizacji międzynarodowych.
 5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż to konieczne.
 6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych oraz ich modyfikacji.
 7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
  Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
  Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
  Telefon: 22 860 70 86.
 8. Przekazanie Twoich danych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Użytkownika, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2.
 9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*

 

*Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Sign up for our newsletter

Are you sure?

Please fill in all fields correctly.