Bereźnicki Kiejstut

Studia artystyczne ukończył w gdańskiej PWSSP (obecnie ASP); był uczniem Stanisława Teisseyre’a i Jacka Żuławskiego; dyplom uzyskał w roku 1958 w pracowni pierwszego z nich. W roku 1960 rozpoczął pracę pedagoga w macierzystej uczelni. Od roku 1982 kieruje pracownią malarstwa. W latach 1981-1984 pełnił funkcję prorektora.

Wypracował własną, stabilną, formułę malarstwa. Poszukując nowych motywów, pozostawał wierny swoim zainteresowaniom martwą naturą. W latach 60. malował głównie martwe natury, w następnej dekadzie pojawiły się w jego twórczości sceny chrystologiczne, pasyjne, w latach 80. rozpoczął pracę nad seriami obrazów przedstawiających chorągwie, w kolejnej dekadzie pojawiły się sceny karnawałowe, uczty, procesje. Wszystkie tematy, zwłaszcza martwa natura, były i są nadal kontynuowane.

Zapisz się do naszego newslettera

Jesteś pewny?

Proszę prawidłowo wypełnić wszystkie pola.