Gilewicz Janusz

Z procesem twórczym obcuje już od dzieciństwa, ucząc się klasycznych technik malarstwa od swojego dziadka. Zgłębiając tajniki powstawania dzieł Leonarda da Vinci, Gilewicz stał się epigonem renesansowych technik, adaptując je do swoich prac.

Artysta na stałe żyje w Nowym Jorku, tworzy na całym świecie. Nieustanie eksperymentuje, łamiąc trendy panujące we współczesnej sztuce. Na przestrzeni pięciu dekad, Janusz ciągle poszerza granice klasycznej edukacji. Wyszukuje nowe sposoby przekazu swojej twórczości nie tylko na płótnach, ale i na alternatywnych materiałach takich jak: skóra, ptasie pióra, asfalt, styropian, szkło, odzież.
Jego „Living Hologram”, trójwymiarowe podłogi, murale, kinetyczne rzeźbo-obrazy i “obrazy uratowane“ świadczą o nieustannym rozwoju artysty. Jest projektantem i współautorem największego na świecie muralu 3D w Nowy Jorku.
Pomimo zmagań się z różnymi materiałami i technikami, jego prace przenika cierpliwość, dyscyplina, skupienie i pasja twórcza. Te atrybuty uczyniły jego sztukę procesem medytacyjnym, ale zarazem pełnym nowojorskiego tempa i swobodnej ekspresji.

Janusz malował dla Świętego Jana Pawła II, światowej sławy muzyków, aktorów, reżyserów filmowych, respektowanych kolekcjonerów i koneserów sztuki na całym świecie. Swoją sztuką dzieli się nie tylko z odbiorcami, ale również zaprasza do współpracy artystów napotkanych na jego drodze: Kaori Kayo, Yoshi Ono, Jerico, Bret Roberts, Joey Baby, Madir Eugster, Witolda Gilewicza i cala grupę anonimowych artystów, którzy nieświadomie stają się współautorami prac

Zapisz się do naszego newslettera

Jesteś pewny?

Proszę prawidłowo wypełnić wszystkie pola.